नकाशावर :

संपर्क :

आमचा पत्ता :

दैनिक युवावार्ता -
नवीन अकोले रोड, बी. एड. कॉलजेच्या पूर्वेस,
संगमनेर, ता. संगमनेर,जि. अहमदनगर - ४२२६०५
फोन (०२४२५) २२५१२९,मोबाईल - ९८२२०३९४६०